Vacature Zakelijke Coördinatie FIBER Festival

10 | 01 | 20

FIBER Festival in Amsterdam zoekt iemand voor de Zakelijk Coördinatie van het FIBER Festival 2020 voor 8 – 16 uur per week (eventueel oplopend in april en mei) | Vacature voor een betaalde functie op projectbasis, parttime | Periode: februari – juni. Sluitingsdatum: 27-01-2020

 

FIBER Festival een jong festival in Amsterdam dat opereert op het snijvlak van digitale kunst/cultuur, audiovisuele performances en elektronische muziek. FIBER presenteert en stimuleert jonge artistieke makers, die de werking en impact van digitale technologieën op cultuur, creatieve industrie en maatschappij zowel zichtbaar, tastbaar als toegankelijk maken. Dit om actief bij te dragen aan het kunnen ‘lezen’ van technologische ontwikkelingen en grip te krijgen op mogelijkheden om  een betere samenleving vorm te geven. Via een grensverleggende en toekomstgerichte programmering brengt FIBER een breed publiek samen met internationale makers en voorlopers in Amsterdam. Door een actief makers-perspectief centraal te stellen, verbindt FIBER de vormende krachten van creatieve coding en design aan de fysieke impact en verhalende kracht van performances en muziek. FIBER Festival 2020 vindt plaats van 13 – 17 mei op verschillende locaties in Amsterdam.

Wat zoeken we?

FIBER Festival is op zoek naar een ondernemende en enthousiaste zakelijk coördinator die, in samenwerking met de algemeen directeur / artistiek leider, een marketeer, het productieteam en het stichtingsbestuur de uitvoering van het FIBER Festival 2020 mogelijk gaat maken. De aanstelling is projectgebonden en op een freelance basis. Het aantal uren per week moet onderling worden afgestemd. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zich voor een vooraf vastgestelde periode voor het festival wil inzetten en zich daaraan wil verbinden.

Werkzaamheden

Als zakelijk coördinator van het festival werk je nauw samen met de artistieke leider (tevens de directie van Stichting FIBER). Vanuit ons kantoor in de Tolhuistuin geef je leiding aan het festival team dat bestaat uit een marketeer, verschillende producenten, stagiaires en het verdere festival team. Je bent verantwoordelijk voor de planning, aansturing van het team, het opstellen van contracten, het beheer van de centrale begroting, de verslaglegging en rapportage van het FIBER Festival naar de fondsen. Naast de festival werkzaamheden zijn er organisatorische activiteiten op het gebied van fondsenwerving, rapportage en de jaarbegroting waar je aan werkt. De aanstelling is op projectbasis – van heden tot juni 2020 – met een focus op het FIBER Festival 2020.

Taken

Tot de taken van de zakelijk coördinator horen onder meer:

 • Beheer en uitvoer van de festival planning;
 • Aansturen festival team en contractbeheer;
 • Budgetbewaking en budgetverdeling (opstellen en beheren deelbudgetten);
 • Contract en prijsafspraken met locaties en festival team;
 • Bewaking van doelgroepenbeleid i.s.m. de artistiek leider en de marketeer;
 • Beheer en verdere ontwikkeling van de festival begroting, ook in relatie tot de meerjarenbegrotingen, in samenwerking met penningmeester van het stichtingsbestuur;
 • Ondersteuning bij rapportages en -afrekeningen subsidieaanvragen;
 • Bewaken van administratieve en festival/organisatieprocessen;
 • Aansturen marketing (in samenwerking met artistiek leider);
 • Verzorging van de contracten voor alle acts (ism productie);
 • Financiële & artistieke rapportage voor directie en bestuur;
 • Verwerking en betalingen festival administratie;
 • Algemene kantoorwerkzaamheden;

Naast de festival werkzaamheden zijn er enkele bijkomende taken ten behoeve van andere projecten dan het festival. Dit kan in overleg met de directie worden overlegd en afgestemd.

We zoeken iemand:

 • Met liefde voor structuur en organisatie.
 • Die zelfstandig kan werken;
 • Die goed en helder kan communiceren;
 • Met een resultaatgerichte en flexibele werkhouding;
 • Met  zakelijk en financieel inzicht gecombineerd met grote affiniteit met cultuur;
 • Met ervaring als zakelijk coördinator (of: in een vergelijkbare functie / zakelijk leiding) in de culturele sector, met name op het terrein van cultuurfestivals, fondsenwerving en sponsoring;
 • Met een relevante opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Die stressbestendig, flexibel, initiatiefrijk, praktisch en zorgvuldig is;
 • Die goed functionerend in een kleine en projectmatig werkende organisatie.

Wat vinden we verder belangrijk?

 • Je hebt een affiniteit met, en kennis van het culturele (festival)veld (en in het speciaal met digitale kunst, kritisch onderzoek, experimentele muziek en technologische ontwikkelingen);
 • Je bent in staat om artistieke inhoud passend te koppelen aan zakelijke kansen;
 • Je kan goed inspelen op de geschiedenis en het profiel van onze organisatie;
 • Enige kennis van marketing & communicatie is welkom (maar niet noodzakelijk).

Vergoeding

Wordt samen overeengekomen. FIBER werkt op basis van een dagvergoeding, die is afgestemd op de Richtlijn Functie-en Loongebouw Presentatie-Instellingen voor Beeldende Kunst .

Heb je belangstelling?

Stuur vóór maandag 27 januari 2020 je cv en een korte motivatie naar info@fiber-space.nl o.v.v. “Zakelijke Coördinatie FIBER Festival”, waarbij je aangeeft wat je denkt te kunnen betekenen voor onze organisatie. Aan de hand van de ingezonden brieven wordt een selectie gemaakt van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor een eerste gespreksronde. Deze vinden plaats in de eerste week van februari in Amsterdam.

Heb je vragen? Neem dan contact op met FIBER via info@fiber-space.nl of 06 41 23 56 24.Meer informatie over de organisatie: www.fiber-space.nl

Beeld: Random Access Memory – Ralf Baecker