FIBER zoekt Zakelijk Directeur

Vacature

03 | 12 | 20

Dutch Speaking Vacancy

Stichting FIBER is een groeiende culturele organisatie die opereert op het snijvlak van digitale kunst en cultuur, audiovisuele performances, elektronische muziek en artistiek onderzoek. Naast het FIBER festival fungeert de stichting als een presentatie- en onderzoeksplatform voor digitale cultuur in relatie tot mondiale thema’s. Hiermee ontsluit en katalyseert FIBER het werk van een nieuwe generatie makers, die de werking en impact van digitale technologieën op cultuur, creatieve industrie en leefomgeving zichtbaar en tastbaar maken. Met haar programmering draagt FIBER bij aan de vertoning van nieuwe kunstvormen, het kunnen ‘lezen’ van technologische ontwikkelingen en biedt het kritische perspectieven op het denken over de toekomst.

Het programma brengt een breed publiek samen met makers in nationale en internationale contexten. Door een interdisciplinair makers-perspectief centraal te stellen, legt FIBER verbindingen tussen de vormende en verhalende krachten van o.a. de mediakunst, creatieve coding, ontwerpen en audiovisuele podiumkunsten. Via multi-sensorische ervaringen worden complexe onderwerpen door FIBER toegankelijk gemaakt.

Wat zoeken we?

Sinds de toetreding van FIBER tot het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) in 2017 – en met de nieuwe toekenning voor de periode ‘21-’24 – zit de organisatie in een groeifase van een projectgebaseerde naar een continue opererende organisatie. Directie en bestuur hebben stappen gezet naar een stabielere bedrijfsvoering en een planmatiger aanpak. Om de bedrijfsvoering en het activiteitenprogramma op een duurzame manier verder te ontwikkelen, wordt het team versterkt met een zakelijk directeur (Nederlandssprekend).

FIBER is hiervoor op zoek naar een ondernemende en enthousiaste zakelijk directeur met minimaal 2 jaar ervaring in vergelijkbare functies, die de financiële verantwoordelijkheid draagt over alle activiteiten van de stichting; het jaarlijkse festival en alle activiteiten. Je hebt de leiding over de uitvoering van het financieel meerjarenplan, de bedrijfsvoering, dagelijkse administratie en de aansturing van het team (in samenwerking met de artistiek directeur). Je vormt samen met de artistiek directeur het managementteam en geeft zo vorm aan de uitvoering van de missie en beleid, waarbij je een belangrijke rol hebt in de realisatie van publieks- en onderzoeksactiviteiten.

Jouw competenties

 • Je bent doortastend en beschikt over inzicht op het gebied van financieel management, strategie en het (her)ontwerp en de implementatie van een doelmatige bedrijfsvoering en kunt dit vertalen in hoogwaardige producten.
 • Je hebt ervaring op het gebied van zakelijke strategie, partnerships en culturele fondsenwerving, en kunt het zakelijke en artistieke profiel van de organisatie vertalen naar het bedrijfsplan en de versterking en diversificatie van de financieringsmix.
 • Je bent in staat een ondernemende mindset te combineren met inzicht in zowel de commerciële als non-profit waardepropositie van een artistieke en experimentele praktijk.
 • Je hebt een ondernemende houding en bent in staat om uitdagingen constructief aan te gaan en creatieve manieren te vinden voor de organisatie om zich verder te ontwikkelen.
 • Je kan goed inspelen op de geschiedenis en het profiel van FIBER.

Taken

 • Eindverantwoordelijkheid over de financiën en administratie(s) van de stichting, het festival en projecten, aangiftes, het betalingsverkeer en alle betalingen aan medewerkers, partners en artiesten.
 • De voorbereidingen van jaarverslagen, jaarrekeningen en accountantscontroles.
 • Financiële en inhoudelijke rapportages voor bestuur i.s.m. artistiek directeur.
 • Ontwikkelen en beheren van projectbegrotingen (inclusief het festival), de jaarbegroting en meerjarenbegroting.
 • Beheer en uitvoer van de festival- en activiteiten planning (i.s.m. met de artistiek directeur).
 • Aanspreekpunt en coördinator van de financiën, de medewerkers (contracten en vergoedingen) en de huisvesting.
 • Verzorging van de contracten voor de makers die deelnemen aan de activiteiten.
 • Personeelsbeleid: opstellen en onderhouden opdrachtovereenkomsten met werknemers, voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken (i.s.m. de artistiek directeur).
 • Planning en coördinatie van de fondsaanvragen en de bijkomende verantwoordingen (i.s.m. de artistiek directeur).
 • Onderzoek, aangaan en onderhouden van zakelijke relaties (sponsoren, zakelijke partners, opdrachtgevers).
 • Verwerken administratie en doen van betalingen.
 • Onderzoek en implementatie verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering.
 • Algemeen kantoorbeheer.

Binnen het festival- en activiteitenprogramma vertalen deze hoofdtaken zich naar:

 • Aansturen van de hoofd productie.
 • Budget bewaking over projectteams.
 • Contract en prijsafspraken met locaties en festival team (i.s.m. artistiek directeur en hoofd productie).
 • Verantwoordelijkheid voor ticketing i.s.m. hoofd marketing & communicatie.

Persoonlijke kenmerken

 • Je hebt een intrinsieke interesse en kennis van het culturele veld en in het bijzonder met digitale cultuur en audiovisuele kunst festivals;
 • Je past binnen een organisatie met een kritische houding ten opzichte van technologische ontwikkelingen en hun impact op mens en planeet;
 • Je kan goed en helder communiceren;
 • Je hebt (enige) ervaring als zakelijk coördinator/leider/directeur (of: in een vergelijkbare functie) in de culturele sector, bij voorkeur op het terrein van culturele festivals, fondsenwerving en sponsoring;
 • Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Je bent stressbestendig, flexibel, initiatiefrijk, praktisch en zorgvuldig;
 • Je werkt graag samen en bent in staat een klein gedreven kernteam en een flexibele schil te motiveren.

FIBER heeft een actieplan voor Diversiteit & Inclusie ontwikkeld binnen haar beleidsplan. Gezien de huidige samenstelling van de organisatie bestaat bij gelijke geschiktheid de wens voor kandidaten die de diversiteit en ontwikkeling van inclusie binnen ons team versterken.

Wij bieden

 • Een belangrijke rol binnen een artistieke en gedreven organisatie, die veel kansen ziet voor verdere ontwikkeling van de organisatie en haar activiteiten.
 • Ruimte om zelf verder te ontwikkelen en te groeien;
 • Een aanstelling op contractbasis met een vergoeding volgens de Fair Practice Code. Waarbij er eerst gewerkt zal worden met een half jaar contract.

Heb je belangstelling?

Stuur vóór maandag 11 januari 2021 (sluitingsdatum: 10/01) je cv en een motivatie naar vacatures@fiber-space.nl o.v.v. “Zakelijk Directeur FIBER”, waarbij je je motivatie en visie beschrijft voor onze organisatie vanuit de aangeboden positie. Aan de hand van de ingezonden brieven wordt een selectie gemaakt van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor een eerste gespreksronde. Deze vinden plaats in de week van 18 – 23 januari 2021.

Heb je vragen? Neem dan contact op met FIBER via vacatures@fiber-space.nl of 0641235624 (Jarl Schulp, directeur) of 0681031281 (Tim Terpstra, secretaris bestuur). Meer informatie over de organisatie: http://www.fiber-space.nl + http://www.fiberfestival.nl