Vacancy:
Head of Technical Production

21 | 03 | 22

[English follows Dutch]

Project: FIBER Festival 2022
Aanstelling: Freelance (op basis Fair Practice)
Periode: Maart t/m Juni
FTE: zie onder

Als hoofd technisch productie ben je verantwoordelijk voor de technische voorbereiding, de technische planning, uitvoer en het aansturen van het technische team van het FIBER Festival 2022. Je geeft vorm aan de technische presentatie van het festival op basis van alle programmaonderdelen en technische riders van kunstenaars en artiesten. Je vertaald de artistieke concepten van de programmamakers naar technische plannen. Samen met de hoofdproducent leid je het festival in goede banen en zorg je dat alles binnen begroting blijft. Je inspirerende en motiveert het technische team en hebt overzicht over de verschillende locaties waar deze werken.

Onder je functie valt

 • De technische pre-productie van alle locaties MACA, Dokzaal, Likeminds en Garage Noord.
  Je zorgt voor overzicht en de afstemming over de te gebruiken techniek.
 • De overview op alle inhuur van techniek voor de verschillende festival onderdelen; tentoonstelling, conferentie, workshop & community dag, performance programma en clubnacht. Je stelt samen met de uitvoerende producenten het overzicht vast en alle kosten.
 • De aansturing, ondersteuning en motivatie van het technische team. Je bent een spin in het web, die zorgt dat op alle locaties alles goed verloopt.
 • Het verwerken en begroten van alle technische riders, in samenwerking met de programmamakers.
 • De controle op de technische begroting van het festival. Deze stel je af met de hoofdproducent zodat jullie samen de begroting beheren.
 • Het stage-ontwerp van de verschillende locaties

Wat bieden we

 • We bieden een dynamische werkplek, waarin je samen met het FIBER team vorm kan geven aan de technische realisatie en de presentatie van het FIBER Festival programma.
 • Een vergoeding op basis van Fair Practice met de directe wens om langer betrokken te blijven binnen de organisatie op deze positie
 • Het werken met compact, maar gedreven team én een levendig netwerk van kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en muzikanten en performers.

Planning

 • Maart: eerste fase begroting, technische planning en locatie voorbereidingen / samenstellen
  team i.s.m. zakelijk leider FIBER / doorlopen eerste technische riders
 • April: samenstellen team i.s.m. zakelijk leider FIBER
 • Mei: technisch pre-productie / draaiboeken
 • Juni: uitvoerende productie / inhuur techniek voor alle locaties / uitvoering op de vloer

Omvang & Dagen

 • FIBER werkt met een fixed fee, gebaseerd op een aantal dagen, dit volgens de Fair Practice
  code. Er ligt een zwaartepunt op mei en juni. Meer begeleidend werk is er in maart en april.
 • FIBER werkt vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Wel is ons team flexibel met online/thuiswerken ivm de COVID-19 situatie. Er zijn vaste momenten waarop we elkaar treffen voor technisch overleg, die soms op kantoor zijn in Amsterdam. Tijdens festivaldagen werk je samen met het team aan de uitvoer van het programma.

Heb je interesse in deze functie? Stuur ons dan je motivatie + CV op info[at]fiber-space[dot]nl.

_______________________________________________________________________________________________

 

Project: FIBER Festival 2022
Job: Freelance (based on Fair Practice)
Period: March until June
FTE: see below

As head of technical production you are responsible for the technical preparation, technical planning, execution and managing the technical team of the FIBER Festival 2022. You shape the technical presentation of the festival based on all program elements and technical riders of artists and performers. You translate the artistic concepts of the programmers into technical plans. Together with the main producer you lead the festival in the right direction and make sure everything stays within budget. You inspire and motivate the technical team and have an overview of the different locations where they work.

This position includes

 • The technical pre-production of all locations MACA, Dokzaal, Likeminds and Garage Noord.
  You take care of the overview and the coordination of the technique to be used.
 • The overview on all hiring of technique for the different festival parts; exhibition, conference, workshop & community day, performance program and club night. You will establish the overview and all costs together with the executive producers.
 • Directing, supporting and motivating the technical team. You are a spider in the web, making sure everything runs smoothly at all venues.
 • Processing and budgeting of all technical riders, in collaboration with the programmers.
 • Controlling the technical budget of the festival. You will coordinate this with the main producer so that together you manage the budget.
 • The stage design of the different locations.

What we offer

 • We offer a dynamic workplace, where you can shape the technical realisation and presentation of the FIBER Festival program together with the FIBER team.
 • A remuneration based on Fair Practice with the immediate desire to remain involved in the organisation for a longer period of time at this position
 • Working with a compact but driven team and a lively network of artists, designers, researchers, musicians and performers.

Planning

 • March: first phase budget, technical planning and location preparations / assembling
  team in collaboration with business leader FIBER / going through the first technical riders
 • April: put together team in collaboration with business leader FIBER
 • May: technical pre-production / scripts
 • June: executive production / hiring technology for all locations / execution on the floor

FIBER works with a fixed fee, based on a number of days, according to the Fair Practice code. The main focus is on May and June. There is more accompanying work in March and April.

FIBER works from the Tolhuistuin in Amsterdam North. However, our team is flexible with online/home working due to the COVID-19 situation. There are fixed times when we meet for technical consultations, which are sometimes at the office in Amsterdam. During festival days you will work together with the team on the execution of the program.

Are you interested in this position? Please send us your motivation + CV at info[at]fiber-space[dot]nl.