Vacancy board: Chair(wo)man and General Board Member

Dutch-speaking vacancy

09 | 11 | 20

With the upcoming resignation of the chairman and the wish to diversify the composition of the board, FIBER is looking for a new board members as of today: Chairman and General Board Member. This is a Dutch-speaking only vacancy.

Met het aftreden van de voorzitter en vanuit de wens om te komen tot het diversifiëren van de samenstelling van bestuur, zoekt stichting FIBER vanaf heden:

Twee leden Raad van Bestuur:
Voorzitter en Algemeen Lid – onbezoldigd

WIE ZIJN WE?

FIBER is een internationaal festival en platform voor nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van digitale cultuur, performatieve kunst en elektronische muziek. FIBER presenteert en stimuleert nieuwe artistieke makers, die de werking en impact van digitale technologieën op cultuur, creatieve industrie en maatschappij zowel zichtbaar, tastbaar als toegankelijk maken. Dit om actief bij te dragen aan het kunnen ‘lezen’ van technologische ontwikkelingen en grip te krijgen op mogelijkheden om een betere samenleving vorm te geven. Sinds de oprichting in 2010, heeft het team uiteenlopende events, tentoonstellingen, labs en festival edities gerealiseerd.

Via een grensverleggende en toekomstgerichte programmering brengt FIBER een breed publiek samen met  internationale makers en voorlopers in Amsterdam. Door een actief makersperspectief centraal te stellen, verbindt FIBER de vormende krachten van creatieve coding en design aan de fysieke impact en verhalende kracht van performances en muziek. Daarmee draagt het bij aan enerzijds de publieke ontsluiting van digitale cultuur en transdisciplinaire kunstvormen in relatie tot urgente maatschappelijke thema’s. Anderzijds ondersteunt FIBER de talentontwikkeling van een nieuwe generatie makers.

WAT VRAGEN WE?

Van de voorzitter vragen we dat deze beschikt over een uitstekend netwerk op bestuurlijk, ambtelijk en cultureel terrein, in Amsterdam, en bij voorkeur ook landelijk/internationaal. Je bent een ervaren bestuurder. Je bent, samen met de andere bestuursleden, actieve sparringpartner van de directie en kan FIBER naar derden toe uitstekend representeren. Je bent naast een strategisch denker vooral een doener, beschikt over natuurlijk gezag en leidt de bestuursvergaderingen. Tevens beschik je over de mogelijkheid om buiten de vergaderingen om te adviseren of bijvoorbeeld de directie te vergezellen naar een overleg met stakeholders. Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel staat bij jou hoog in het vaandel.

Van de bestuursleden vragen we: Je bent in staat constructief mee te denken over de plannen en kansen m.b.t. de inhoudelijke activiteiten en bedrijfsvoering van FIBER, zonder de kritische blik te laten varen. Je signaleert ook kansen in je eigen netwerk en maakt verbindingen met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Beide bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Amsterdam en zijn bereid om minstens zes keer per jaar te vergaderen. Je bent professioneel werkzaam in – of voelt je aangetrokken tot – het culturele en creatieve veld, met name op het vlak van digitale cultuur, audiovisuele podiumkunsten en elektronische muziek.

FIBER heeft een actieplan voor Diversiteit en Inclusie ontwikkeld binnen haar beleidsplan en zal dit gaan opvolgen. Gezien de huidige samenstelling van de RvB bestaat bij gelijke geschiktheid de wens voor kandidaten die de diversiteit en ontwikkeling van inclusie binnen ons bestuur en team versterken.

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN?

Sinds 2017 is FIBER toegetreden tot het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en FIBER is hierin ook opgenomen in de periode ‘21-’24. De organisatie zit momenteel in een overgangsfase van een projectgebaseerde naar een kleine, groeiende maar continue opererende organisatie. Er is door directie en bestuur gewerkt aan een stabielere bedrijfsvoering en een planmatiger aanpak. Om de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar activiteiten op een duurzame manier te ondersteunen, is er behoefte aan een hands-on Raad van Bestuur die ook op strategisch niveau een bijdrage levert.

In de komende jaren werkt FIBER aan de aangescherpte koers, met een duidelijke nationale en internationale profilering, een aangescherpte bedrijfsvoering met de middelen om de kwalitatieve programmering duurzaam voort te zetten, en het verder professionaliseren van de marketing & communicatie om hiermee het publieksbereik te vergroten. Dit alles zonder de focus op de opgebouwde community en zonder de lokale functie uit het oog te verliezen.

HEB JE BELANGSTELLING?

Stuur vóór maandag 30 november 2020 je cv en een korte motivatie naar Tim Terpstra (secretaris) via terpstra.t@gmail.com o.v.v. “Vacature bestuursleden FIBER”, waarbij je aangeeft op welke bestuursfunctie je solliciteert en wat je denkt te kunnen betekenen voor onze organisatie. Aan de hand van de inzendingen wordt een selectie gemaakt van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Heb je vragen? Neem dan contact op via terpstra.t@gmail.com of 06 81031281.